Nyitólap | Company Formation | Magyar Cégalapítás Portál | TEAORSZAMOK.hu
INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

910102 szakmakód:
Levéltári tevékenység
910102 szakmakód - Levéltári tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nyilvános levéltárak, archívumok, ideértve a digitális levéltárakat is, működtetése (gyűjtés, katalogizálás, megőrzés és előkeresés)
- a történeti levéltárak, archívumok, ideértve a digitális archívumokat is, működtetése

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 910102
9101 - Könyvtári, levéltári tevékenység (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az intézmény munkatársa részére) nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül
- katalóguskészítés
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások stb. kölcsönzése és raktározása
- kérésre teljesített információ-visszakeresés
- a fényképtári, filmkönyvtári szolgáltatás