Nyitólap | Company Formation | Magyar Cégalapítás Portál | TEAORSZAMOK.hu
INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

889910 szakmakód:
Közösségi ellátás
889910 szakmakód - Közösségi ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közösségi ellátás, mely
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás (pl. a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek megtartása, illetve fejlesztése, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése stb.),
- valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (pl. a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatások biztosítása, a kríziskezelés az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére) (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 889910
8899 - Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
-az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód megelőzését célzó tevékenység
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- közösségi és szomszédsági tevékenység
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb. megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
- jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő tevékenység
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790
- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O