Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

881004 szakmakód:
Házi segítségnyújtás
881004 szakmakód - Házi segítségnyújtás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. (lásd lábjegyzet)
- a szociális jellegű bérbevásárlás
Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 881004
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
- a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891