Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

879001 szakmakód:
Egyéb bentlakásos ellátás
879001 szakmakód - Egyéb bentlakásos ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl.
- a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
- a leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
- a bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
- az egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
- a bűnözők átmeneti elhelyezése
- a büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
- a hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
- a hajléktalanok rehabilitációs intézménye
- az éjjeli menedékhely
- a hajléktalan személyek átmeneti szállása
- az egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a hajléktalanok otthonának működtetése, lásd: 871006
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást nyújtó intézménytípusok, lásd: 879011-879015
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 879001
8790 - Egyéb bentlakásos ellátás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánók bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása az idősek és a fogyatékkal élők ellátásán kívül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, beleértve a különleges gyermekotthonokat is, de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező:
- árvaházakban
- gyermekotthonokban és gyermekszállásokon
- átmeneti hajléktalanszállásokon
- leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézményekben

Ezeket, a tevékenységeket kormányzati vagy magánszervezetek végezhetik.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
- a bűnözők átmeneti elhelyezése
- a fiatalkorúak különleges gyermekotthona

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd: 8899
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 8899