Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

873004 szakmakód:
Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
873004 szakmakód - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogyatékos személyek részére biztosított támogatott lakhatás, ami az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít:
- lakhatási szolgáltatást
- önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt
- az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
- az ellátott komplex szükségeletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: étkezést, ápolás- gondozást, fejlesztést, társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd: 873001
- a fogyatékos személyek lakóotthona, lásd: 873002
- a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, lásd: 873003

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 873004
8730 - Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók részére az intézményen belül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek-otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában

Nem ebbe az szakágazatba tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 8790