Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

873003 szakmakód:
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
873003 szakmakód - Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

Ebbe a tételbe tartozik:
- azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek elhelyezése rehabilitációs intézménybe, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg; az intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 873003
8730 - Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók részére az intézményen belül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek-otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában

Nem ebbe az szakágazatba tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 8790