Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

861002 szakmakód:
Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban
861002 szakmakód - Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadfoglalkozású szakorvosi (lásd lábjegyzet) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban, mint pl.- orvosi szolgáltatás (sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti, rehabilitációs ellátás stb.)
- laboratórium, radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatás
Lábjegyzet: A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába. Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek fekvőbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek, mint orvosi tevékenységek.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratóriumot, lásd: 712001
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd: 8621, 8622 szakágazat
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, a szájsebészeti, a gyermekfogászati, a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623 szakágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 alágazat
- a fekvőbetegeknek egyéb egészségügyi ellátása kórházon kívül, lásd: 869001
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 869001

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 861002
8610 - Fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi és a megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az egyetemi kórházak, a katonai kórházak és a börtönkórházak) és a szakkórházak (pl. az elmebetegek, és drogfüggő betegek gyógyítására szakosodott kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, diagnosztikai, kezelési tevékenysége
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatásokat
- a sürgősségi ellátás
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratóriumot, lásd: 7120
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, az endodontiai és a gyermekfogászati; a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690
- a mentőszolgálat, lásd: 8690