Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

853201 szakmakód:
Szakmai középfokú oktatás
853201 szakmakód - Szakmai középfokú oktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan oktatási program, amely felkészíti a résztvevőket a közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül, azaz középfokú, államilag elismert szakma, részszakma vagy szakképesítés megszerzésére
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai oktatás és képzés - a jelenlegi oktatási rendszerben a szakképző iskolák és szakiskolák - alap- és középszintű szakmákra, részszakmákra és szakképesítésekre felkészítő képzései keretében
- a szakgimnáziumok három éves alap- és középszintű szakképesítésre felkészítő évfolyamai
- a kifutó rendszerben szakiskolák és szakképző iskolák OKJ szerinti szakképzései, munkarendtől függetlenül
- az iskolai rendszerű szakmai középfokú felnőttoktatás, felnőttképzési jogviszonyban szervezett iskolai rendszerű szakképzés
- a sajátos nevelési igényű tanulók speciális képzése ezen a szinten
- a szakmai középfokú oktatás keretében végzett gyógypedagógiai tevékenység
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem iskolarendszerű szakképesítésre vagy részszakmára felkészítő középfokú felnőttképzés, lásd: 853203
- az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102
- a felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés, lásd: 854103
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552 szakágazat
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 881001, 8899 szakágazat

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 853201
8532 - Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR)

Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy távoktatási formában.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés
- az idegenvezető-képzés
- szakácsok, vendéglátó-ipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a hivatásos gépjárművezetők pl. tehergépjármű-, busz- taxivezetők, pilóták oktatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854
- a felnőttképzés, 85.5 alágazatban meghatározottak szerint
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899