Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

853101 szakmakód:
Általános középfokú oktatás m.n.s.
853101 szakmakód - Általános középfokú oktatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az általános oktatás alsó középfokú szakasza (az általános iskolák felső tagozata), amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg
- az általános oktatás felső középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a középfokú oktatás általános képzési szakának felel meg)
- a középfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a sajátos nevelési igényű tanulók speciális képzése ezen a szinten
- a középfokú oktatás keretében végzett gyógypedagógiai tevékenység
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 853101
8531 - Általános középfokú oktatás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésban részt vevők oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános oktatás középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg
- az általános oktatás középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint