Nyitólap | Company Formation | Magyar Cégalapítás Portál | TEAORSZAMOK.hu
INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

749010 szakmakód:
Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás

A 7490 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység TEÁOR alatti szakmakódok:

Állategészségügyhöz kapcsolódó szaktanácsadás (749067)

Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás (749066)

Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés) (749004)

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése (749009)

Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés (749011)

Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás (749068)

Értékbecslő igazságügyi szakértés (749003)

Falugazdász tevékenység (749013)

Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység (749055)

Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás (749070)

Gombaszakértés (749040)

Gyermekvédelmi szakértés (749059)

Haszonállatok törzskönyvezése (749031)

Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb) (749036)

Igazságügyi állategészségügyi szakértés (749039)

Igazságügyi idegenforgalmi szakértés (749047)

Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén (749048)

Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen (749045)

Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen (749044)

Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen (749016)

Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területen (749046)

Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar) (749043)

Igazságügyi szakértés kriminalisztikai területen (749032)

Igazságügyi szakértés kulturális területen (749024)

Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszer-ipari területen (749049)

Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen (749042)

Igazságügyi szakértés orvosi, egyes pszichológiai és biológiai területen (749029)

Igazságügyi szakértés titokvédelmi területen (749057)

Igazságügyi szakértés tűzvédelmi, személy- és vagyonvédelmi területeken (749014)

Ipari hűtőgép kezelés (749054)

Kereskedelmi,szálláshely-szolgáltatási,vendéglátási,szállítási,raktározási,postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés (749007)

Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás (749062)

Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás (749010)

Közlekedésbiztonsági vizsgálat (749056)

Közvetítési, ügynöki szolgáltatás (749002)

Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés (749008)

Lektorálás (nem nyelvi) (749037)

M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő (749033)

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (749001)

Meteorológiai szolgáltatás (749038)

Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés (749005)

Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás (749015)

Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása (749012)

Műszaki tanácsadás (749035)

Növényvédelmi szakértés (749060)

Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás (749064)

Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás (749065)

Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás (749063)

Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás (749061)

Szociálpolitikai szakértés (749058)

Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás (749069)

749010 szakmakód - Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a környezeti hatások felmérése, pl. objektív tanulmányok készítése,a következő egy vagy több cél bármelyikének érdekében: annak megállapítása, hogy létezik-e környezetszennyeződés az adott helyen, és ha igen, akkor a szennyeződés forrásának, természetének és mértékének meghatározása; annak megállapítása, hogy a környezeti szennyeződés milyen veszélyt jelent
a közbiztonságra és az egészségügyre; az emberi tevékenység vagy természeti folyamat eredményeként bekövetkező ökológiai vagy gazdasági környezeti változások hatásának értékelése, előrejelzése,
- a környezetvédelmi felülvizsgálat, azaz független felmérés arra vonatkozóan, hogy a felek mostani helyzete megfelel-e a környezetvédelmi követelményeknek, vagy a felek környezetvédelmi politikája, gyakorlata és ellenőrzése megfelelő-e,
- a rendszerint adott terület környezeti szennyeződésének csökkentését célzó terv, amely általában egyesíti a törvény vagy rendelet által előírt műszaki és egyéb követelményeket
- a környezeti tanulmányok értékelése, vagyis olyan elemzések végzése, amelyek kifejtik egy környezeti tanulmány erősségeit vagy gyengeségeit, és egy alternatív döntés alapjául szolgálnak,
- a környezeti tanulmányok értékelése, magába foglalhatja a jövőbeli alkalmazkodás elemzését a környezeti szabályzókhoz is
- a természeti erőforrás-gazdálkodással összefüggő tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács vagy iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához az ökológiai fenntartható fejlődés céljából a következők tekintetében: táj; erdők; vizes területek; gáz, olaj és ásványi lelőhely; egyéb természeti erőforrások
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács vagy
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács vagy iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához a hulladékkeletkezés csökkentésére, a hulladék szállítására, kezelésére, elhelyezésére és/ vagy újrahasznosítására
- a környezeti szabályozók fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, azaz tanácsadás a köz- és magánintézmények számára, környezetvédelmi törvények, rendeletek, szabványok vagy gyakorlat tervezésére, fejlesztése és bevezetése
- a m.n.s. egyéb környezetvédelmi tanácsadás
- az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítő szakértő
- a környezetvédelmi irányítási rendszer auditálása

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 749010
7490 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások széles köre tartozik. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, a folyó napi, általában rövid időtartamú szokványos üzleti tevékenység azonban nem tartozik ide.

Ebbe a szakágazatba tartozik::
- az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis- és közepes méretű vállalkozások vételének és eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve az ingatlanügynöki szolgáltatást
- a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és eladásának intézése)
- a becsüsi tevékenység (régiség, ékszer stb.), kivéve az ingatlannal és biztosítással kapcsolatos értékbecslést
- számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó információ szolgáltatása
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia)
- a biztonsági tanácsadás
- a mezőgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)
- a környezetvédelmi tanácsadás
- az egyéb műszaki tanácsadás
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése

Ebbe a szakágazatba tartozik továbbá az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítői, ügynöki tevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban vagy sporteseményben való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, valamint könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél.

Idetartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a használt gépjárművek aukciós értékesítése, lásd: 451
- az on-line aukciós kiskereskedelem, lásd: 4791
- az aukciós ház kiskereskedelme, lásd: 4779
- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 6831
- a könyvelés, lásd: 6920
- az üzletviteli tanácsadás, lásd: 7022
- az építészmérnöki, mérnöki tevékenység, lásd: 711
- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 7112, 7410
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 7120
-hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 7311,
- kiállítás, kongresszus és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 8230,
- a független árverezés, lásd 8299,
- a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 8899
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadványok elkészítésést, lásd 9003