Nyitólap | Company Formation | Magyar Cégalapítás Portál | TEAORSZAMOK.hu
INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

711217 szakmakód:
Felelős műszaki vezetés (technikus)
711217 szakmakód - Felelős műszaki vezetés (technikus)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építési szakterület, -részszakterület
- a mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület
- az építménygépészeti szakterület, -részszakterület
- az építményvillamossági szakterület, -részszakterület
- a közlekedési építmények szakterület, -részszakterület
- a vasútvillamossági építmények szakterület, -részszakterület
- a hírközlési építmények szakterület, -részszakterület
- a távközlési építmények villamos-szerelése szakterület, -részszakterület
- a vízgazdálkodási építmények szakterület, -részszakterület
- a bányászati építmények szakterület, -részszakterület
- a szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermékvezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület, -részszakterület
- az energiaellátási építmények szakterület, -részszakterület, atomenergia építmények részszakterület
- a távhővezetékek és berendezések építése szakterület, -részszakterület
- a villamosság szakterület, -részszakterület

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 711217
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bányászati próbafúrás, lásd: 0910, 0990
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 5829, 6201
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209
- a műszaki vizsgálat, lásd: 7120
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 7219
- ipari formatervezés, lásd: 7410
- a légi fotózás, lásd: 7420