Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

711214 szakmakód:
Tűzvédelmi tervező tevékenység
711214 szakmakód - Tűzvédelmi tervező tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tűzvédelmi tervezői tevékenység (betűjele: TUÉ), mint pl.:
- építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése
- építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása
- épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése
- építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése
- építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése
- építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása
- építmények tűzterhelésének, tűzidő tartamának tervezése
- tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése
- építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése
- hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése
- építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél
- építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 711214
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bányászati próbafúrás, lásd: 0910, 0990
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 5829, 6201
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209
- a műszaki vizsgálat, lásd: 7120
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 7219
- ipari formatervezés, lásd: 7410
- a légi fotózás, lásd: 7420