Nyitólap | Company Formation | Magyar Cégalapítás Portál | TEAORSZAMOK.hu
INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

711213 szakmakód:
Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)
711213 szakmakód - Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építési műszaki szakértői tevékenység:
- általános építményekre vonatkozóan
- sajátos építményfajtákra (pl. közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, bányászati, gáz- és olajipari, energiaellátási építmények) vonatkozóan
- építésügyi műszaki szakági (pl. tartószerkezeti, épületszerkezeti, építmények gépészeti, - épületfizikai, - épületenergetikai, építményvillamossági, geotechnikai, építési szakipari, építési szerelőipari, építőanyag-ipari, hídszerkezeti szakértői) területen
- építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen (beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok iránytíásának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése) (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 711213
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bányászati próbafúrás, lásd: 0910, 0990
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 5829, 6201
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209
- a műszaki vizsgálat, lásd: 7120
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 7219
- ipari formatervezés, lásd: 7410
- a légi fotózás, lásd: 7420