Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

711209 szakmakód:
Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés
711209 szakmakód - Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fizikai törvények és mérnöki tudomány alkalmazása a gépek, berendezések, anyagok, szerkezetek, folyamatok és rendszerek tervezésében, fejlesztésében és alkalmazásában
- az ipari létesítményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos mérnöki szolgáltatások:
- bányászati és kohászati létesítmények, mint bányák, kohók, malmok, finomítók, beleértve az integrált létesítményeket és mérnöki folyamatokat
- bányászati és kohászati termelési folyamatok, mint ásványok kitermelése, olvasztása, finomítása, fémek megmunkálása
- kőolaj és petrolkémiai létesítmények, mint olaj- és gázfúrótornyok, finomítók, csővezetékek, petrolkémiai üzemek, beleértve az integrált létesítményeket és mérnöki folyamatokat
- kőolaj és petrolkémiai termékek előállítási folyamatai, pl. kitermelés, finomítás, készítmények előállítása, keverése
- mikroelektronikai létesítmények és folyamatok, pl. mikroprocesszorok, szilícium csipek és rétegek, mikroáramkörök és félvezetők gyártása
- textil- és ruházati üzemi létesítmények és folyamatok
- vas- és acélüzemi létesítmények és folyamatok
- egyéb m.n.s. ipari és gyártó üzemi létesítmények és folyamatok
- a termelőeszközök, ipari és gyári termékek mérnöki tervezése:
- termelő eszközök, pl. mint a mezőgazdasági, építőipari, bányászati, fémmegmunkálási, kereskedelmi és szolgáltatóipari, fűtési, szellőztetési és légkondicionálási, energiaátviteli gépek, berendezések
- elektronikai berendezések, pl. számítógépek és perifériák, távközlési eszközök, audio- és videoberendezések, félvezetők és egyéb elektronikus tartozékok
- elektromos berendezések, pl. világítási eszközök és azok fő és kiegészítő szerelvényei és tartozékai
- szállítási eszközök, mint gépjárművek, repülőgépek, vonatok, tengeri hajók, űrjárművek
- m.n.s. egyéb termelőeszközök és gyári termékek (pl. a reklámállványok tervezése)
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari folyamatirányító rendszer tervezése, lásd: 711202
- az ipari formatervezés, lásd: 741001

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 711209
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bányászati próbafúrás, lásd: 0910, 0990
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 5829, 6201
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209
- a műszaki vizsgálat, lásd: 7120
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 7219
- ipari formatervezés, lásd: 7410
- a légi fotózás, lásd: 7420