Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

711203 szakmakód:
Geológiai, geofizikai szolgáltatás
711203 szakmakód - Geológiai, geofizikai szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a földtani feltáró kutatás és szaktanácsadás
- a geológiai tanácsadás az ásványkészletre, olaj- és gázmezőkre, talajvízre vonatkozóan, a föld vagyonának és a kőzetalakzatok és -struktúrák tanulmányozásával
- az ásvány-, olaj-, földgázvagyon kutatására feltárására vonatkozó tanácsadás
- a földtani, geofizikai, geokémiai anomáliák értékelésére/vizsgálatára vonatkozó konzultáció
- a földtani térképezésre vagy felszíni és felszín alatti mérésekre vonatkozó tanácsadás
- a földfelszín alatti alakzatok feltérképezése különböző módszerek segítségével:
- szeizmografikus, gravimetriai és magnetométeres módszerrel
- egyéb földfelszín alatti felmérő módszerrel
- az ásványkutatás, -vizsgálat, kiértékelés
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos próbafúrás, lásd: 091001, 099001
- a próbafúrás, fúrás, lásd: 431301

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 711203
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bányászati próbafúrás, lásd: 0910, 0990
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 5829, 6201
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209
- a műszaki vizsgálat, lásd: 7120
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 7219
- ipari formatervezés, lásd: 7410
- a légi fotózás, lásd: 7420