Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

711108 szakmakód:
Településrendezés tervezés
711108 szakmakód - Településrendezés tervezés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a településrendezési tervezési tevékenység
- településtervezési szakterületen
- és szakági pl.: zöldfelületi és tájrendészeti, közlekedési, víziközmű, energia-közmű, hírközlési szakterületen (lásd lábjegyzet)
- a terület használattal, a rendezési terv kiválasztásával, szabályozásával és közművesítéssel, az úthálózattal, valamint a terület gondozásával kapcsolatos tervek készítése a következetes, koordinált településfejlesztés megteremtése, fenntartása érdekében, mint pl.:
- az átfogó településtervezés
- a közösségi településtervezés
- a településterv sajátos ellátási vagy létesítményi eleminek pl. közlekedés, közművesítés stb. tervezése
- a település rehabilitációjára és felújítására vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
- a tömeg- és magánközlekedésre és elérhetőségre vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
- a település gazdasági és társadalmi viszonyainak fenntarthatóságára vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
- a megvalósíthatósági tanulmány készítése
- a településfejlesztési tervek környezeti hatástanulmányainak készítése, beleértve a gazdasági becsléseket
Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a településtervezésre vonatkozó tanácsadás, pl. szakértői vélemény készítése, igazságügyi szakértés, eljárásrendre, progamfejlesztésre és egyéb településtervezésre vonatkozó tanácsadás, lásd: 711111

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 711108
7111 - Építészmérnöki tevékenység (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az építészmérnöki tanácsadás:
- az épülettervezés, tervrajzkészítés
- a várostervezés, tájépítés-tervezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209,
- a belsőépítészet, lásd: 7410.