Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

691003 szakmakód:
Közjegyzői szolgáltatás
691003 szakmakód - Közjegyzői szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az érvényesíthető és bizonyító értékű közjegyzői és egyéb jogi okiratok létrehozása, hitelesítése, megőrzése; a szolgáltatás körébe olyan területek tartoznak, mint a családjog (pl. házassági szerződés), öröklési jog és végrendelet, ingatlan átruházás, társasági jog stb.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban készített okiratok, lásd: 691002

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 691003
6910 - Jogi tevékenység (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy más igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt:
- tanácsadás és képviselet polgári ügyekben
- tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,
- tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban
- az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
- cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással kapcsolatban
- szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatban
- közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése
- aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
- az egyéb közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bírósági tevékenység, lásd: 8423