Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

479904 szakmakód:
Üzleten kivüli kiskereskedelem
479904 szakmakód - Üzleten kivüli kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk értékesítése megbízás alapján közvetlenül a fogyasztóknak (magánszemélyeknek)
- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenység
- a saját számlás házaló kereskedelem
A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről alapján a fogalom meghatározások az alábbiak:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt;
Üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján (lásd lábjegyzet):
- a kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék
- a gyógyszer, gyógyszernek minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék
- az élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével
- az élő állat, növényi szaporítóanyag
- a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességei osztályba sorolt anyag
- a veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag
- a drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy
- a jövedéki termék
- az olyan egyéb termék, amelynek a forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti
Lábjegyzet: 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 479904
4799 - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- bármely termék kiskereskedelmi értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba be nem sorolható módon :
- közvetlen értékesítés, házaló ügynök útján
- árusító automatán keresztül
- a fűtőanyag (tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése, házhozszállítással
- a nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenység (az internetes értékesítés kivételével),
- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenysége