Nyitólap | Company Formation
Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

381101 szakmakód:
Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése
381101 szakmakód - Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak, pl. szemetesládákkal, kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb.
- a nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék begyűjtése háztartásoktól, közterületekről
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése (pl. használt sütő olaj)
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése
- a zöldhulladék begyűjtése
- a reklámújságok, szóróanyagok visszagyűjtése
- a használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése, tárolása és leadása az újrahasznosítóknak
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pellet és brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből, lásd: 162907
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 381201
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 382101
- a nem veszélyes hulladékok kezelése végleges lerakás céljából, lásd: 382101
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 383206
- a brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból, lásd: 383207

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a szakmakód szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 381101
3811 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) összegyűjtése egy településen belül, úgymint. a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak pl. szemetesládákkal, kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb.
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 3832