Nyitólap |

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

691003 szakmakód:
Közjegyzői szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható)

A 6910 - Jogi tevékenység TEÁOR alatti szakmakódok:

Iparjogvédelmi ügyek intézése Egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem végezhető; 1995. évi XXXIII tv. (691002)

Jogi, ügyvédi szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) (691001)

Közjegyzői szolgáltatás (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) (691003)

Önálló bírósági végrehajtói tevékenység Egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem végezhető; 1994. évi LXXX tv. (691004)

Szabadalmi ügyvivő (egyéni vállalkozói igazolvány alapján nem gyakorolható) (691005)

6910 - Jogi tevékenység (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy más igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt:
- tanácsadás és képviselet polgári ügyekben
- tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,
- tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban
- az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
- cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással kapcsolatban
- szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatban
- közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése
- aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
- az egyéb közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bírósági tevékenység, lásd: 8423