Nyitólap |

Szakmakódok kezdőbetűi: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

422101 szakmakód:
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.

A 4221 - Folyadék szállítására szolgáló közmű építése TEÁOR alatti szakmakódok:

Automata öntözőrendszer telepítése (422104)

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s. (422101)

Gáz és egyéb energia csővezeték építése (422103)

Kútfúrás (422105)

Vízi-csatorna közműépítés (422102)

4221 - Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (TEÁOR)

Ebbe a szakágazatba tartozik a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alábbi célú egyéb építmények építése, fenntartása:
- távolsági és helyi csővezeték
- vízszállító fővezeték, vezeték
- öntözőrendszer (csatorna)
- tározó
- az alábbi építmények építése:
- szennyvízcsatorna-rendszer (beleérve a javítást is)
- szennyvíztározó telep
- szivattyúállomás
- a víztermelő kút fúrása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 7112